ההולדות של בקי

להלן הסוסים שהוליד בקי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח תורוברד ביי
בקי נקבה תורוברד
 • נולדה: 15/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  6.386
 • מהירות
  11.5841
 • דרסאז'
  10.7948
 • דהירה
  15.1237
 • טרוט
  3.1683
 • קפיצות
  9.3771
סייח סוס ערבי שחור
בקי נקבה סוס ערבי
 • נולדה: 15/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח האנובר ביי
בקי זכר האנובר
 • נולד: 15/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור נקודות אדומות
בקי זכר קאמארג
 • נולד: 15/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 75 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני קרי בוג ביי
בקי זכר קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני דאן
בקי זכר קוב
 • נולד: 15/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני שחור
בקי נקבה קוב
 • נולדה: 15/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו ביי דובדבן
בקי זכר קוב
 • נולד: 14/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  3.2949
 • מהירות
  1.1059
 • דרסאז'
  2.7115
 • דהירה
  2.2204
 • טרוט
  1.0727
 • קפיצות
  2.4767
סייח פריזיאני שחור
בקי זכר פריזיאני
 • נולד: 14/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  4.5242
 • מהירות
  4.0392
 • דרסאז'
  5.8339
 • דהירה
  2.4326
 • טרוט
  3.6491
 • קפיצות
  1.1689
סייח סוס ערבי ביי דובדבן
בקי זכר סוס ערבי
 • נולד: 14/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0