ההולדות של בקי

להלן הסוסים שהוליד בקי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס כבד סוס דראם טוברו שחורבקי דראם ז 3 הרבעות
 • נולד: 18/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 132 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  1.847
 • מהירות
  0.8254
 • דרסאז'
  2.66
 • דהירה
  1.3292
 • טרוט
  2.2476
 • קפיצות
  1.1423
סוס שמימי הלהבקיsoleildivin הלה השמיימים של בקי
 • נולדה: 17/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4800 שנים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סייח קנאבסטרופר ערמוני כתםבקי נקבה קנאב 6155 פ"ג שייך לבקי
 • נולדה: 14/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  54.918
 • מהירות
  68.7425
 • דרסאז'
  151.731
 • דהירה
  89.4815
 • טרוט
  120.5855
 • קפיצות
  117.093
סייח סוס ערבי אפור בהירבקי זכר סוס ערבי
 • נולד: 07/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרקנר ערמוניבקי נקבה טרקנר
 • נולדה: 04/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  3.5273
 • מהירות
  1.8893
 • דרסאז'
  3.1772
 • דהירה
  4.9717
 • טרוט
  1.6775
 • קפיצות
  3.9097
סוס חד-קרן האנובר ערמוניבקי חק האנובר נ
 • נולדה: 29/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה אפור מטולאבקי נקבה אחאל טקה
 • נולדה: 26/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סוס קווטר קרמלובקי Texas
 • נולדה: 26/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 154 ס”מ
 • גזע: סוס קווטר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס אבני חן קוורץבקיsoleildivin קוורץ השמיימים של בקי
 • נולד: 25/10/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 80 שנים 7 חודשים
 • גודל: 126 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרבקי נ 6168 ביי מנומר
 • נולדה: 23/10/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 134 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.5775
 • מהירות
  14.4723
 • דרסאז'
  31.8972
 • דהירה
  18.8336
 • טרוט
  25.3525
 • קפיצות
  24.6429