ההולדות של מלווויל

להלן הסוסים שהוליד מלווויל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח אחאל-טקה דאן
מלווויל Magical
 • נולד: 22/06/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ביי כהה
מלווויל Graham
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 112 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב אפור בהיר
מלווויל star hollow
 • נולדה: 10/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 123 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה אחאל-טקה ביי
מלווויל Navied
 • נולד: 24/05/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  1.1
 • מהירות
  1.1
 • דרסאז'
  1.1
 • דהירה
  1.1
 • טרוט
  1.1
 • קפיצות
  1.1
חמור חמור שחור
מלווויל Silver
 • נולדה: 07/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה אחאל-טקה דאן
מלווויל Grayson
 • נולד: 06/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0.2
 • מהירות
  0.2
 • דרסאז'
  0.2
 • דהירה
  0.2
 • טרוט
  0.2
 • קפיצות
  0.2
סוס רכיבה אחאל-טקה אפור מטולא
מלווויל Terry
 • נולדה: 02/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 7 שנים 8 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קריולו ארגנטינאי טוביאנו ערמוני
מלווויל Parker
 • סיבולת
  0.3
 • מהירות
  0.3
 • דרסאז'
  0.3
 • דהירה
  0.3
 • טרוט
  0.3
 • קפיצות
  0.3
סוס רכיבה קוסםדרילש20 מוסטנג
 • נולדה: 06/03/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0.1
 • מהירות
  0.1
 • דרסאז'
  0.1
 • דהירה
  0.1
 • טרוט
  0.1
 • קפיצות
  0.1
סייח קוב צועני טוביאנו פינטו שחור
דודי צ'לסי
 • נולדה: 18/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0