ההולדות של אוגי

להלן הסוסים שהוליד אוגי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי אפור מטולאאוגי סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומראוגי 7400.95
 • נולד: 04/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי מנומראוגי 7608.85
 • נולדה: 03/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 109 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי מנומראוגי 7062.09
 • נולדה: 03/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומראוגי 7287.41
 • נולדה: 01/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  16.3699
 • מהירות
  20.5063
 • דרסאז'
  45.2922
 • דהירה
  26.7346
 • טרוט
  35.9849
 • קפיצות
  34.8791
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומראוגי 7111.32
 • נולדה: 29/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  2.3
 • מהירות
  2.3
 • דרסאז'
  2.3
 • דהירה
  2.3
 • טרוט
  2.3
 • קפיצות
  2.3
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומראוגי 7123.42ז
 • נולד: 25/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.7287
 • מהירות
  13.5302
 • דרסאז'
  24.2793
 • דהירה
  16.2235
 • טרוט
  20.2375
 • קפיצות
  19.7778
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומראוגי 7124.50
 • נולדה: 24/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  40.5544
 • מהירות
  49.5209
 • דרסאז'
  131.5925
 • דהירה
  79.788
 • טרוט
  83.01
 • קפיצות
  102.6065
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומראוגי 7046.36
 • נולד: 21/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  12.2283
 • מהירות
  14.1719
 • דרסאז'
  76.4525
 • דהירה
  47.0673
 • טרוט
  21.353
 • קפיצות
  60.1075
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי נקודות לבנותאוגי 7044.85
 • נולדה: 20/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 2 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.5485
 • מהירות
  13.3154
 • דרסאז'
  163.974
 • דהירה
  62.0775
 • טרוט
  159.8515
 • קפיצות
  79.724