ההולדות של lee

להלן הסוסים שהוליד lee מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח פוני ניופאונדלנד ערמוני כההlee פוני ניופאונדלנד הסוסים של lee
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קרלי ערמוני כההlee קרלי נ של lee, אבל לא ח"קים
 • נולדה: 23/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד ערמוני כההlee תורוברד נ של lee, אבל לא ח"קים
 • נולדה: 21/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 87 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ביי כההlee אחאל טקה ז של lee, אבל לא ח"קים
 • נולד: 21/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  4.7285
 • מהירות
  3.2451
 • דרסאז'
  3.655
 • דהירה
  2.2153
 • טרוט
  1.0376
 • קפיצות
  3.4843
סוס חד-קרן אחאל-טקה בייlee חק ז אחאל טקה חדי הקרן של lee
 • נולד: 21/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  4.7823
 • מהירות
  3.2111
 • דרסאז'
  3.7022
 • דהירה
  2.1616
 • טרוט
  1.0148
 • קפיצות
  3.4554
סייח אחאל-טקה ערמוניlee אחאל טקה ז של lee, אבל לא ח"קים
 • נולד: 21/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  1.7158
 • מהירות
  1.1595
 • דרסאז'
  1.3459
 • דהירה
  0.7724
 • טרוט
  0.3777
 • קפיצות
  1.2335
סייח סוס איסלנדי רואן תותlee איסלנדי ז של lee, אבל לא ח"קים
 • נולד: 21/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 72 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  2.2978
 • מהירות
  0.6675
 • דרסאז'
  1.9143
 • דהירה
  1.463
 • טרוט
  1.6724
 • קפיצות
  1.2274
סייח סוס איסלנדי ערמוני כההlee נ איסלנדי של lee, אבל לא ח"קים
 • נולדה: 21/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  1.4609
 • מהירות
  0.4244
 • דרסאז'
  1.2534
 • דהירה
  0.9485
 • טרוט
  1.1139
 • קפיצות
  0.8051
סייח קנאבסטרופר ביי כתםlee 11נ ג'וניור 6540.63 סוסי הגראנד של lee
 • נולדה: 19/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 142 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  63.3635
 • מהירות
  78.5005
 • דרסאז'
  170.665
 • דהירה
  101.401
 • טרוט
  135.439
 • קפיצות
  132.2295
סייח אחאל-טקה ערמוניlee לא חק )-: של lee, אבל לא ח"קים
 • נולד: 14/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 92 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  4.4791
 • מהירות
  2.9909
 • דרסאז'
  3.4815
 • דהירה
  2.0795
 • טרוט
  0.9625
 • קפיצות
  3.1834