ההולדות של lee

להלן הסוסים שהוליד lee מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח שטלנד ביינמילה קרסוס צעיר
 • נולד: 22/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 54 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  3.8322
 • מהירות
  6.2852
 • דרסאז'
  6.9115
 • דהירה
  5.8575
 • טרוט
  1.8872
 • קפיצות
  8.5642
סייח שטלנד ביי כההנמילה קרסוס צעיר
 • נולדה: 21/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 53 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  6.2549
 • מהירות
  10.2754
 • דרסאז'
  11.1119
 • דהירה
  9.5581
 • טרוט
  3.0345
 • קפיצות
  14.2661
סייח סוס פיינט טוברו ערמוני כההlee פיינט טוברוערמונכה הסוסים של lee
 • נולד: 20/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב דאןlee בארב
 • נולד: 11/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד סוס דראם טוברו שחורlee נ 3 הרבעות כבדה הסוסים של lee
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד סוס דראם טוברו שחורlee נ 3 הרבעות כבדה הסוסים של lee
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קונמארה בייlee קונמארה ז הסוסים של lee
 • נולד: 10/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרוטר צרפתי בייlee טרוטר צרפתי ז הסוסים של lee
 • נולד: 08/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 110 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אפלוסה שחור מנומרlee אפלוסה נ הסוסים של lee
 • נולדה: 06/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו ביי כההlee קוב צועני ז הסוסים של lee
 • נולד: 06/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  2.1771
 • מהירות
  0.7277
 • דרסאז'
  1.7838
 • דהירה
  1.4607
 • טרוט
  0.7165
 • קפיצות
  1.6202