ההולדות של רחל100

להלן הסוסים שהוליד רחל100 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומררחל100 רוני
 • נולדה: 29/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  42.3836
 • מהירות
  53.2715
 • דרסאז'
  116.2535
 • דהירה
  69.3515
 • טרוט
  92.075
 • קפיצות
  89.99
סייח פוני קרי בוג טוביאנו ביירחל100 פוני קרי בוג
 • נולדה: 28/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 59 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי לוקוםרחל100soleildivin לוקום
 • נולד: 26/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 220 שנים 10 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
חמור חמור שחוררחל100 הלל
 • נולד: 22/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 68 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור לבןרחל100 מורפי
 • נולדה: 11/08/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 111 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  1.2
 • מהירות
  1.2
 • דרסאז'
  1.2
 • דהירה
  1.2
 • טרוט
  1.2
 • קפיצות
  1.2
סייח בארב אפור מטולארחל100 בארב
 • נולד: 09/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי נקודות לבנותרחל100 צ'אק
 • נולד: 07/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  43.7719
 • מהירות
  55.0065
 • דרסאז'
  120.155
 • דהירה
  71.633
 • טרוט
  95.012
 • קפיצות
  92.924
סוס שמימי chocolatineרחל100soleildivin Chocolatine
 • נולדה: 15/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 181 שנים 4 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סייח קאמארג אפור מטולארחל100 קאמארג
 • נולדה: 01/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור בהיררחל100 קאמארג
 • נולדה: 29/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0