ההולדות של רחל100

להלן הסוסים שהוליד רחל100 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קאמארג אפור מטולא
רחל100 קאמארג
 • נולדה: 01/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור בהיר
רחל100 קאמארג
 • נולדה: 29/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה ערמוני
אוזו קרסוס צעיר
 • נולד: 27/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  2.6899
 • מהירות
  1.8032
 • דרסאז'
  2.0854
 • דהירה
  1.2086
 • טרוט
  0.6031
 • קפיצות
  1.987
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
רחל100 טל
 • נולד: 25/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 137 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  36.7825
 • מהירות
  47.1795
 • דרסאז'
  99.261
 • דהירה
  61.264
 • טרוט
  77.3265
 • קפיצות
  77.0205
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומר
רחל100 לורן
 • נולדה: 25/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 6 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  181.2595
 • מהירות
  232.2785
 • דרסאז'
  520.025
 • דהירה
  287.203
 • טרוט
  376.287
 • קפיצות
  380.322
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומררחל100 Mabel
 • נולדה: 25/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 19 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  266.5255
 • מהירות
  352.048
 • דרסאז'
  769.165
 • דהירה
  452.3475
 • טרוט
  592.525
 • קפיצות
  574.095
סייח טרקנר דאן
דביר דוד דאן
 • נולד: 24/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: טרקנר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה דלעתרחל100 נבו
 • נולד: 23/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 12 שנים 10 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  249.6485
 • מהירות
  323.1565
 • דרסאז'
  794.45
 • דהירה
  475.2355
 • טרוט
  565.98
 • קפיצות
  607.46
סייח ליפיצה אפור בהיר
רחל100 ליפיצה
 • נולדה: 17/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: ליפיצה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור לבן
רחל100 מרלין
 • נולדה: 13/06/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 8 חודשים
 • גודל: 129 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  9.514
 • מהירות
  6.59
 • דרסאז'
  9.393
 • דהירה
  6.5215
 • טרוט
  5.7755
 • קפיצות
  12.3191