ההולדות של רחל100

להלן הסוסים שהוליד רחל100 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה קנאבסטרופר רואןרחל100 סברינה
 • נולדה: 20/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 14 שנים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  206.579
 • מהירות
  264.2
 • דרסאז'
  571.865
 • דהירה
  351.023
 • טרוט
  435.4345
 • קפיצות
  441.276
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומררחל100 הארווי
 • נולד: 16/04/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 161 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  21.4922
 • מהירות
  26.5031
 • דרסאז'
  60.663
 • דהירה
  35.7048
 • טרוט
  42.3662
 • קפיצות
  48.4785
סוס שמימי היפריוןרחל100soleildivin היפריון
 • נולד: 22/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 20000014 שנים 4 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  43
 • מהירות
  43
 • דרסאז'
  43
 • דהירה
  43
 • טרוט
  43
 • קפיצות
  43
סייח מוסטנג ערמוני כההרחל100 מוסטנג
 • נולד: 02/03/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0.4
 • מהירות
  0.4
 • דרסאז'
  0.4
 • דהירה
  0.4
 • טרוט
  0.4
 • קפיצות
  0.4
סוס מיוחד עולם האופל (יגדראסיל)רחל100arbreancestral עולם האופל (יגדראסיל)
 • נולד: 22/02/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 95 שנים
 • גודל: 19 ס”מ
 • גזע: אב קדמון
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי עוגת זנגבילרחל100soleildivin עוגת זנגביל
 • נולדה: 25/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 506 שנים 8 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  100
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סוס שמימי פרנסררחל100soleildivin פרנסר
 • נולדה: 20/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 15 שנים 4 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי אל השמש (לוג)רחל100soleildivin אל השמש (לוג)
 • נולד: 14/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 2522 שנים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  250
 • דרסאז'
  250
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סייח הולשטיין ערמוני כההרחל100 הארי
 • נולד: 11/12/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 8 חודשים
 • גודל: 135 ס”מ
 • גזע: הולשטיין
 • סיבולת
  0.1185
 • מהירות
  0.1209
 • דרסאז'
  0.1358
 • דהירה
  0.0903
 • טרוט
  0.0373
 • קפיצות
  0.1358
סוס שמימי קופידרחל100soleildivin קופיד
 • נולדה: 08/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 15 שנים 4 חודשים
 • גודל: 157 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0