ההולדות של ג'ימיני טונקס פוטר

להלן הסוסים שהוליד ג'ימיני טונקס פוטר מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
חמור חמור שחור
ג'ימיני טונקס פוטר pictoaניקוpictoaדיpictoaאנג'לוpictoa
 • נולד: 06/08/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 78 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קאמארג אפור מטולא
ג'ימיני טונקס פוטר קאמארג
 • נולד: 04/07/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 73 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור חום
ג'ימיני טונקס פוטר חמורי
 • נולדה: 02/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 6 חודשים
 • גודל: 128 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  2.3
 • מהירות
  2.3
 • דרסאז'
  2.3
 • דהירה
  2.3
 • טרוט
  2.3
 • קפיצות
  2.3
סייח קאמארג אפור בהיר
ג'ימיני טונקס פוטר קאמארג
 • נולדה: 02/07/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 75 ס”מ
 • גזע: קאמארג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פריזיאני שחור
ג'ימיני טונקס פוטר שניים
 • נולד: 29/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  3.2713
 • מהירות
  4.1643
 • דרסאז'
  6.4761
 • דהירה
  3.871
 • טרוט
  4.3939
 • קפיצות
  3.9167
סייח פריזיאני שחור
ג'ימיני טונקס פוטר אחד
 • נולד: 29/06/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 80 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  3.2713
 • מהירות
  4.1643
 • דרסאז'
  6.4761
 • דהירה
  3.871
 • טרוט
  4.3939
 • קפיצות
  3.9167
סוס שמימי דונרג'ימיני טונקס פוטרsoleildivin דונר
 • נולדה: 06/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 154 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב אפור מטולא
ג'ימיני טונקס פוטר בארב
 • נולד: 26/11/2018
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח שטלנד אפור בהיר
ג'ימיני טונקס פוטר +
 • נולדה: 02/08/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 63 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח שטלנד אפור בהיר
ג'ימיני טונקס פוטר ג'ימיני טונקס פוטר
 • נולדה: 02/08/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: שטלנד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0