ההולדות של נסיך שלי

להלן הסוסים שהוליד נסיך שלי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס פוני וולשי פלומינונסיך שלי וולשית שלי תודו שאני יפה!
 • נולדה: 29/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 129 ס”מ
 • גזע: וולשי
 • סיבולת
  4.1
 • מהירות
  4.1
 • דרסאז'
  5.0765
 • דהירה
  5.439
 • טרוט
  4.1
 • קפיצות
  4.86
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומרנסיך שלי קנאברסטופרי
 • נולד: 08/02/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 121 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומראביגיל100nomadeenvironnements רוחpicto2נווד תודו שאני שווה!
 • נולדה: 22/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 6 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  14.286
 • מהירות
  12.305
 • דרסאז'
  72.37
 • דהירה
  25.8172
 • טרוט
  12.4238
 • קפיצות
  23.3692
חמור חמור שחורנסיך שלי חמורה תודו שאני שווה!
 • נולדה: 16/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשירה.מלכה סול
 • נולדה: 16/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0.6325
 • מהירות
  0.2875
 • דרסאז'
  0.25
 • דהירה
  0.25
 • טרוט
  0.273
 • קפיצות
  0.5725
סייח תורוברד ערמוניגלעד ואחיה מכירה דחופה
 • נולדה: 15/01/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 123 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור חוםplo200 נדירוש תודו שאני שווה!
 • נולד: 01/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 8 שנים 10 חודשים
 • גודל: 130 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  6.6513
 • מהירות
  9.409
 • דרסאז'
  23.193
 • דהירה
  5.5975
 • טרוט
  4.34
 • קפיצות
  9.0266
חמור חמור חוםנסיך שלי שלוש הרבעות!
 • נולד: 01/01/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים 8 חודשים
 • גודל: 130 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  5.7757
 • מהירות
  4.6
 • דרסאז'
  8.09
 • דהירה
  6.581
 • טרוט
  4.6
 • קפיצות
  9.7051
סוס שמימי עוגת זנגבילנסיך שליsoleildivin עוגת זנגביל
 • נולדה: 30/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 502 שנים 8 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  100
 • מהירות
  100
 • דרסאז'
  105
 • דהירה
  100
 • טרוט
  100
 • קפיצות
  100
סוס רכיבה קוב צועני טוביאנו ביינסיך שלי סתיו תודו שאני יפה!
 • נולדה: 26/12/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 8 חודשים
 • גודל: 154 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  6.1756
 • מהירות
  5
 • דרסאז'
  10.9401
 • דהירה
  8.7655
 • טרוט
  5
 • קפיצות
  8.8805