ההולדות של לינה444

להלן הסוסים שהוליד לינה444 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח סוס הולנדי ערמוני כההלינה444 לולו
 • נולדה: 19/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 108 ס”מ
 • גזע: סוס הולנדי
 • סיבולת
  2.0042
 • מהירות
  2.737
 • דרסאז'
  3.3151
 • דהירה
  2.2663
 • טרוט
  1.1822
 • קפיצות
  2.9904
סייח תורוברד רואן תותלינה444 אפל פן
 • נולדה: 12/04/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 4 חודשים
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סוס ספרדי גזעי ביי כההלינה444 טיני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה מוסטנג ערמונילינה444 וונדי
 • נולדה: 04/03/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: מוסטנג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד אפור מטולא68אורין קרסוס צעיר
 • נולדה: 20/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 102 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קרלי טוביאנו ערמונילינה444 רותמה
 • נולדה: 09/11/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 156 ס”מ
 • גזע: קרלי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
פגסוס יסוד האווירלינה44420 לואי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0.1075
 • דרסאז'
  0.1075
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה סל צרפתי ערמונילוריס909 אלוסני
 • נולדה: 15/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: 8 שנים 8 חודשים
 • גודל: 169 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  16.664
 • מהירות
  37.2928
 • דרסאז'
  24.0111
 • דהירה
  4.0984
 • טרוט
  5.257
 • קפיצות
  36.1674
סוס רכיבה סל צרפתי ביי כההחותי2 המר
 • נולדה: 13/10/2018
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 167 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  3.05
 • מהירות
  3.05
 • דרסאז'
  3.05
 • דהירה
  3.05
 • טרוט
  3.05
 • קפיצות
  3.05
סוס רכיבה סוס איסלנדי אפור עכברלינה444 פפרוני
 • נולד: 10/10/2018
 • מין: זכר
 • גיל: 3 שנים 6 חודשים
 • גודל: 140 ס”מ
 • גזע: סוס איסלנדי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0.5618
 • דרסאז'
  2.2169
 • דהירה
  0.7591
 • טרוט
  0.9121
 • קפיצות
  0.7866