ההולדות של Mars

להלן הסוסים שהוליד Mars מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן כבד סוס דראם ביי
Mars סוס חד-קרן כבד סוס דראם
 • נולד: 27/04/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: סוס דראם
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה יסוד המתכתMars20 הולה
 • נולד: 02/03/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 6 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  228.506
 • מהירות
  357.1925
 • דרסאז'
  662.765
 • דהירה
  673.785
 • טרוט
  922.07
 • קפיצות
  857.9
סייח פוני רכיבה בלגי רואן
Mars פוני רכיבה בלגי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי ארלקינוMarssoleildivin ארלקינו Martian
 • נולד: 11/02/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 201 שנים 10 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  735
 • מהירות
  590
 • דרסאז'
  780
 • דהירה
  760
 • טרוט
  635
 • קפיצות
  670
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור
Mars המ
 • נולד: 10/02/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  134.8985
 • מהירות
  167.286
 • דרסאז'
  330.368
 • דהירה
  197.115
 • טרוט
  289.512
 • קפיצות
  256.172
סוס רכיבה פיהMars20 יא2
 • נולדה: 28/01/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 שנים 10 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  604.755
 • מהירות
  753.94
 • דרסאז'
  1657.95
 • דהירה
  979.965
 • טרוט
  1318.145
 • קפיצות
  1280.275
סוס רכיבה מכשפה רעהMars20 יא
 • נולד: 28/01/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 21 שנים 4 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  604.755
 • מהירות
  750.325
 • דרסאז'
  1660.7
 • דהירה
  979.96
 • טרוט
  1321.5
 • קפיצות
  1280.235
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומר
Mars הלו
 • נולד: 23/01/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 9 שנים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  527.455
 • מהירות
  607.495
 • דרסאז'
  1487.47
 • דהירה
  825.945
 • טרוט
  1150.22
 • קפיצות
  1078.71
סוס שמימי דונרMarssoleildivin דונר Martian
 • נולדה: 01/01/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 15 שנים 10 חודשים
 • גודל: 169 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  285
 • דרסאז'
  260
 • דהירה
  250
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סייח פינית ערמוני בלונדיני
Mars פיני
 • נולדה: 16/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1
 • גודל: 147 ס”מ
 • גזע: פינית
 • סיבולת
  1.55
 • מהירות
  1.55
 • דרסאז'
  1.55
 • דהירה
  1.55
 • טרוט
  1.55
 • קפיצות
  1.55