ההולדות של rutichi

להלן הסוסים שהוליד rutichi מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי קופידrutichisoleildivin קופיד Heavenly Legends
 • נולדה: 01/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי דונרrutichisoleildivin דונר Heavenly Legends
 • נולדה: 30/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 151 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרrutichi Snow C. N. B
 • נולדה: 29/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בליצן rutichisoleildivin בליצן Heavenly Legends
 • נולדה: 20/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קנאבסטרופר מנוקדrutichi Topaz Heavenly Legends
 • נולדה: 25/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  25.0348
 • מהירות
  30.4114
 • דרסאז'
  96.174
 • דהירה
  58.35
 • טרוט
  50.384
 • קפיצות
  75.206
פגסוס קנאבסטרופר מנוקדrutichi Miranda Heavenly Legends
 • נולדה: 25/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 8 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  81.331
 • מהירות
  101.0755
 • דרסאז'
  103.686
 • דהירה
  62.5365
 • טרוט
  57.0445
 • קפיצות
  80.826
סייח קנאבסטרופר שחורrutichi Black Mamba C. N. B
 • נולדה: 25/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח תורוברד רואןrutichi קרסוס צעיר Ʀutichi
 • נולד: 25/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: תורוברד
 • סיבולת
  6.6864
 • מהירות
  9.2
 • דרסאז'
  13.9983
 • דהירה
  11.2276
 • טרוט
  8.816
 • קפיצות
  10.9443
סייח קוב צועני טוביאנו ביי כההrutichi קרסוס צעיר Ʀutichi
 • נולד: 24/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  8.9161
 • מהירות
  8.5901
 • דרסאז'
  16.4642
 • דהירה
  9.7348
 • טרוט
  11.7348
 • קפיצות
  11.6955
חמור חמור חוםאהרון אברהם 3 Kingdom of donkeys
 • נולד: 21/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 2 חודשים
 • גודל: 119 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  1.9
 • מהירות
  1.9
 • דרסאז'
  1.9
 • דהירה
  1.9
 • טרוט
  1.9
 • קפיצות
  1.9