ההולדות של ניראל

להלן הסוסים שהוליד ניראל מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס חד-קרן לרכיבה סוס ספרדי גזעי אפור מטולאניראל ספרדי גזעי -אפור מ' הסוסים של ניראל
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרניראל סייח הסוסים של ניראל
 • נולדה: 24/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  32.021
 • מהירות
  40.5111
 • דרסאז'
  85.613
 • דהירה
  51.3625
 • טרוט
  67.585
 • קפיצות
  65.218
סייח קנאבסטרופר שחור מנומריוס סייח הסוסים של ניראל
 • נולד: 24/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 78 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני קרי בוג ערמוניניראל סייחה הסוסים של ניראל
 • נולדה: 18/05/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 61 ס”מ
 • גזע: פוני קרי בוג
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח טרוטר צרפתי ביי כההTOM200 רכישה אוטומטית הסוסים של ניראל
 • נולד: 12/05/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח מארוורי טוביאנו קרמלוניראל מארוורי- טוביאנו קר' הסוסים של ניראל
 • נולדה: 12/04/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: מארוורי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פלך שחורניראל פלך- שחור הסוסים של ניראל
 • נולד: 05/04/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 120 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אפלוסה ערמוני מנומרבמבה סבמבה בן חדת קרן הסוסים של ניראל
 • נולד: 28/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אפלוסה ערמוני מנומריהודית המושלמת בן חדת קרן הסוסים של ניראל
 • נולד: 28/03/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 116 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ערמוני נקודות לבנותיהודית המושלמת 00 הסוסים של ניראל
 • נולדה: 23/03/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 101 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  4.0603
 • מהירות
  4.716
 • דרסאז'
  7.0333
 • דהירה
  3.7389
 • טרוט
  3.4112
 • קפיצות
  4.9487