ההולדות של m.a

להלן הסוסים שהוליד m.a מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח האנובר ערמוניm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולד: 12/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: האנובר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרm.a נ קנאב 《°m.a/Kob°》
 • נולדה: 12/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  1.8044
 • מהירות
  2.2103
 • דרסאז'
  4.4794
 • דהירה
  2.6817
 • טרוט
  3.3769
 • קפיצות
  3.4299
סייח קנאבסטרופר שחור שמיכה מנוקדתm.a נ 《°m.a/Knab°》
 • נולדה: 09/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  88.844
 • מהירות
  111.267
 • דרסאז'
  244.633
 • דהירה
  144.66
 • טרוט
  194.6495
 • קפיצות
  189.3985
סייח קנאבסטרופר שחור שמיכה מנוקדתm.a נ 《°m.a/Knab°》
 • נולדה: 09/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 98 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  88.844
 • מהירות
  111.267
 • דרסאז'
  244.633
 • דהירה
  144.66
 • טרוט
  194.6495
 • קפיצות
  189.3985
סייח סוס פיינט אוברו בייm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולד: 08/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: סוס פיינט
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אפלוסה ערמוני נקודות לבנותm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולדה: 08/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 104 ס”מ
 • גזע: אפלוסה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח אחאל-טקה אפור בהירm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולד: 07/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: אחאל-טקה
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב ביי כההm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולד: 07/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 115 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס קווטר בייm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולדה: 07/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 115 ס”מ
 • גזע: סוס קווטר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר שחור נקודות לבנותm.a קרסוס צעיר 《~m.a~》
 • נולדה: 07/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 119 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0