ההולדות של החץ

להלן הסוסים שהוליד החץ מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

pictoalertלהחץ אין עדיין סוסים!