ההולדות של אלקנה כהן

להלן הסוסים שהוליד אלקנה כהן מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס נודד בת יםאלקנה כהן בת ים
 • נולדה: 19/10/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים
 • גודל: 144 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  102.94
 • מהירות
  49.7544
 • דרסאז'
  241.5775
 • דהירה
  138.969
 • טרוט
  49.7544
 • קפיצות
  49.7544
סוס חד-קרן כבד פלך שחור
אלהרר חק,כבד,פלך 3 פנויות! גדל/ה אצל אלקנה כהן המלך
 • נולד: 19/10/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פלך שחור
אלהרר ח"ק זכר תאום גדל/ה אצל אלקנה כהן המלך
 • נולד: 19/10/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 188 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס נודד קרברוסאלקנה כהן קרברוס
 • נולד: 14/10/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים 4 חודשים
 • גודל: 168 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  63.2395
 • מהירות
  76.4225
 • דרסאז'
  753.77
 • דהירה
  164.4405
 • טרוט
  485.1105
 • קפיצות
  70.022
סוס נודד צ'ימרהאלקנה כהן צ'ימרה
 • נולדה: 12/10/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 8 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  109.105
 • מהירות
  461.3975
 • דרסאז'
  52.9865
 • דהירה
  101.062
 • טרוט
  44.4525
 • קפיצות
  44.4525
סוס נודד מינוטאורוסאלקנה כהן מינוטאורוס
 • נולד: 11/10/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 5 שנים 2 חודשים
 • גודל: 146 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  69.656
 • מהירות
  721.63
 • דרסאז'
  305.526
 • דהירה
  85.4815
 • טרוט
  77.7915
 • קפיצות
  789.755
סוס נודד הרפיהאלקנה כהן הרפיה
 • נולדה: 11/10/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 2 חודשים
 • גודל: 142 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  49.7544
 • מהירות
  55.566
 • דרסאז'
  587.445
 • דהירה
  55.566
 • טרוט
  507.04
 • קפיצות
  325.764
סוס נודד קיפודןאלקנה כהן קיפודן
 • נולדה: 08/10/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 5 שנים 6 חודשים
 • גודל: 156 ס”מ
 • גזע: נודד
 • סיבולת
  29.8526
 • מהירות
  262.293
 • דרסאז'
  263.535
 • דהירה
  324.9645
 • טרוט
  31.6199
 • קפיצות
  38.2113
סייח קנאבסטרופר ביי מנומר
אלקנה כהן טוהר
 • נולדה: 27/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 127 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  25.8725
 • מהירות
  33.046
 • דרסאז'
  70.8295
 • דהירה
  42.8858
 • טרוט
  55.12
 • קפיצות
  54.751
סייח קנאבסטרופר שחור שמיכה
peleg2704 הי גדל/ה אצל אלקנה כהן המלך
 • נולדה: 27/09/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 126 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.102
 • מהירות
  14.8695
 • דרסאז'
  29.2234
 • דהירה
  18.6873
 • טרוט
  22.0488
 • קפיצות
  22.7409