ההולדות של אמה258

להלן הסוסים שהוליד אמה258 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח פריזיאני שחוראמה258 הסוסה שלי
 • נולדה: 16/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פריזיאני שחוראמה258 הסוס שלי
 • נולד: 16/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 103 ס”מ
 • גזע: פריזיאני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרהיוםיהיהשמח לחם
 • נולדה: 16/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  20.8736
 • מהירות
  23.9749
 • דרסאז'
  51.7595
 • דהירה
  30.2379
 • טרוט
  42.5326
 • קפיצות
  39.4069
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרהיוםיהיהשמח פ פ"ג אדיר
 • נולד: 12/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  17.5668
 • מהירות
  24.8741
 • דרסאז'
  551.71
 • דהירה
  30.5782
 • טרוט
  269.573
 • קפיצות
  45.535
סייח קוב צועני טוביאנו דאןהיוםיהיהשמח פרלי
 • נולדה: 11/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קוב צועני טוביאנו דאןהיוםיהיהשמח דוסה
 • נולדה: 11/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 10 חודשים
 • גודל: 136 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0.8
 • מהירות
  0.8
 • דרסאז'
  0.8
 • דהירה
  0.8
 • טרוט
  0.8
 • קפיצות
  0.8
סייח קוב צועני טוביאנו בייפוקה258 אמנון
 • נולד: 09/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 128 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קוב צועני טוביאנו ביי דובדבןהיוםיהיהשמח שו
 • נולדה: 07/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  4.85
 • מהירות
  4.85
 • דרסאז'
  4.85
 • דהירה
  4.85
 • טרוט
  4.85
 • קפיצות
  4.85
סוס רכיבה טנסי ווקר אפור בהירהיוםיהיהשמח עובד חדש
 • נולד: 06/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  4.65
 • מהירות
  4.65
 • דרסאז'
  7.963
 • דהירה
  6.638
 • טרוט
  4.65
 • קפיצות
  7.1305
סייח פיורד דאן חוםSky~Ash פיורד נ. 1226.83
 • נולדה: 06/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 114 ס”מ
 • גזע: פיורד
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0