ההולדות של אמה258

להלן הסוסים שהוליד אמה258 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרהיוםיהיהשמח לחם
 • נולדה: 16/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  20.8736
 • מהירות
  23.9749
 • דרסאז'
  51.7595
 • דהירה
  30.2379
 • טרוט
  42.5326
 • קפיצות
  39.4069
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרהיוםיהיהשמח פ פ"ג אדיר
 • נולד: 12/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 שנים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  17.5668
 • מהירות
  24.8741
 • דרסאז'
  551.71
 • דהירה
  30.5782
 • טרוט
  269.573
 • קפיצות
  45.535
סייח קוב צועני טוביאנו דאןהיוםיהיהשמח פרלי
 • נולדה: 11/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 105 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קוב צועני טוביאנו ביי דובדבןהיוםיהיהשמח שו
 • נולדה: 07/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: קוב צועני
 • סיבולת
  4.85
 • מהירות
  4.85
 • דרסאז'
  4.85
 • דהירה
  4.85
 • טרוט
  4.85
 • קפיצות
  4.85
סוס רכיבה טנסי ווקר אפור בהירהיוםיהיהשמח עובד חדש
 • נולד: 06/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 148 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  4.65
 • מהירות
  4.65
 • דרסאז'
  7.963
 • דהירה
  6.638
 • טרוט
  4.65
 • קפיצות
  7.1305
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרהיוםיהיהשמח י פ"ג אדיר
 • נולדה: 03/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 8 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  4.65
 • מהירות
  4.65
 • דרסאז'
  27.6345
 • דהירה
  18.235
 • טרוט
  4.65
 • קפיצות
  22.4235
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרהיוםיהיהשמח א פ"ג אדיר
 • נולדה: 03/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  23.2882
 • מהירות
  27.8792
 • דרסאז'
  408.569
 • דהירה
  56.127
 • טרוט
  45.1489
 • קפיצות
  71.901
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני שמיכה מנוקדתהיוםיהיהשמח מ פ"ג אדיר
 • נולדה: 03/09/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 6 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  4.25
 • מהירות
  4.25
 • דרסאז'
  311.2235
 • דהירה
  40.956
 • טרוט
  4.4638
 • קפיצות
  52.312
סייח בארב ביי דובדבןאנה6677 תקחו
 • נולד: 02/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח בארב ערמוניפוני12 ברביה
 • נולד: 01/09/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 114 ס”מ
 • גזע: בארב
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0