ההולדות של לונה לי

להלן הסוסים שהוליד לונה לי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי דונרלונה ליsoleildivin דונר
 • נולדה: 28/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 166 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביילונה לי סוס19
 • נולד: 27/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: שנה 1 6 חודשים
 • גודל: 158 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  57.174
 • מהירות
  70.3145
 • דרסאז'
  181.314
 • דהירה
  109.272
 • טרוט
  119.319
 • קפיצות
  141.284
סייח קנאבסטרופר שחור מנומרלונה לי סוס18
 • נולד: 25/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  49.747
 • מהירות
  62.252
 • דרסאז'
  137.0415
 • דהירה
  80.974
 • טרוט
  108.916
 • קפיצות
  105.8425
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדתלונה לי סוס17
 • נולד: 21/12/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 112 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בליצן לונה ליsoleildivin בליצן
 • נולדה: 21/12/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 6 חודשים
 • גודל: 152 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי נקודות לבנותלונה לי סוס16
 • נולד: 30/11/2019
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 130 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  11.1196
 • מהירות
  13.9232
 • דרסאז'
  30.6015
 • דהירה
  18.0857
 • טרוט
  24.3436
 • קפיצות
  23.6507
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדתלונה לי סוסה21
 • נולדה: 22/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  356.8345
 • מהירות
  448.4835
 • דרסאז'
  982.045
 • דהירה
  581.3
 • טרוט
  782.43
 • קפיצות
  759
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומרלונה לי סוסה20
 • נולדה: 13/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: שנה 1 10 חודשים
 • גודל: 162 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  21.6542
 • מהירות
  25.8475
 • דרסאז'
  134.921
 • דהירה
  81.9165
 • טרוט
  41.4546
 • קפיצות
  105.533
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומרלונה לי סוסה19
 • נולדה: 11/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 2 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  64.1175
 • מהירות
  78.8975
 • דרסאז'
  509.61
 • דהירה
  129.1675
 • טרוט
  134.4725
 • קפיצות
  167.6495
פגסוס קנאבסטרופר שחור מנומרלונה לי סוסה18
 • נולדה: 01/11/2019
 • מין: נקבה
 • גיל: 14 שנים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  342.8455
 • מהירות
  428.225
 • דרסאז'
  937.015
 • דהירה
  554.72
 • טרוט
  746.835
 • קפיצות
  723.525