ההולדות של המלך שלך

להלן הסוסים שהוליד המלך שלך מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס כבד פלך שחורהמלך שלך סוסנית כבדה נ' 2
 • נולדה: 29/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד פלך שחורהמלך שלך סוסנית כבדה נ' 1
 • נולדה: 29/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 99 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד פלך שחורהמלך שלך סוסון כבד ז' 2
 • נולד: 19/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 140 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס כבד פלך שחורהמלך שלך סוסון כבד ז' 1
 • נולד: 19/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 140 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח פוני ניופאונדלנד ערמוניהמלך שלך קרסוס צעיר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדתהמלך שלך קרסוס צעיר(4692)
 • נולד: 10/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 129 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  34.8648
 • מהירות
  43.4954
 • דרסאז'
  96.1355
 • דהירה
  56.5665
 • טרוט
  76.175
 • קפיצות
  74.0755
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרהמלך שלך קרסוס צעיר(4887)
 • נולד: 10/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  37.2268
 • מהירות
  46.4351
 • דרסאז'
  102.4565
 • דהירה
  60.6445
 • טרוט
  81.434
 • קפיצות
  79.1815
סייח קנאבסטרופר ביי מנומרהמלך שלך קרסוס צעיר(4887)
 • נולד: 10/01/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 125 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  37.2268
 • מהירות
  46.4351
 • דרסאז'
  102.4565
 • דהירה
  60.6445
 • טרוט
  81.434
 • קפיצות
  79.1815
סייח קנאבסטרופר מנוקדהמלך שלך קרסוס צעיר(4419)
 • נולדה: 09/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 131 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  3.7726
 • מהירות
  4.7235
 • דרסאז'
  10.4107
 • דהירה
  6.1373
 • טרוט
  8.2662
 • קפיצות
  8.0394
סייח קנאבסטרופר ביי כתםהמלך שלך קרסוס צעיר(3259)
 • נולדה: 09/01/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 6 חודשים
 • גודל: 124 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  9.0572
 • מהירות
  11.3037
 • דרסאז'
  24.9153
 • דהירה
  14.7117
 • טרוט
  19.8413
 • קפיצות
  19.2359