ההולדות של סלט123

להלן הסוסים שהוליד סלט123 מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

pictoalertלסלט123 אין עדיין סוסים!