ההולדות של שלמה לוי

להלן הסוסים שהוליד שלמה לוי מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
חמור חמור שחורשלמה לוי איקו הבית של נהוראי
 • נולד: 08/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 66 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשלמה לוי הקטנה שלי הבית של נהוראי
 • נולדה: 08/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 68 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור חוםשלמה לוי הקטנה שלי הבית של נהוראי
 • נולדה: 08/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 69 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור לבןשלמה לוי איקו הבית של נהוראי
 • נולד: 08/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 71 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשלמה לוי איקו הבית של נהוראי
 • נולד: 08/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 67 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשלמה לוי ני הבית של נהוראי
 • נולדה: 08/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 69 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשלמה לוי איקו הבית של נהוראי
 • נולד: 08/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 78 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור שחורשלמה לוי או הבית של נהוראי
 • נולדה: 08/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 77 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
חמור חמור לבןשלמה לוי הקטנה שלי הבית של נהוראי
 • נולדה: 08/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 76 ס”מ
 • גזע: חמור
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח קנאבסטרופר אפור מטולאשלמה לוי איקו
 • נולד: 08/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0