ההולדות של WhiTe WiDoW

להלן הסוסים שהוליד WhiTe WiDoW מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה טרוטר צרפתי ערמוני כהה
SwiftKill 5384.24 לא חק ):
 • נולדה: 09/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 22 שנים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  180.547
 • מהירות
  674.925
 • דרסאז'
  604.725
 • דהירה
  56.8385
 • טרוט
  863.775
 • קפיצות
  174.3155
סייח טרוטר צרפתי ערמוני כהה
WhiTe WiDoW 5375.84 לא חק ):
 • נולד: 09/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  90.4
 • מהירות
  111.053
 • דרסאז'
  99.658
 • דהירה
  28.3883
 • טרוט
  143.876
 • קפיצות
  59.9075
סייח טרוטר צרפתי שחור
WhiTe WiDoW 5381.31 לא חק ):
 • נולד: 09/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  91.681
 • מהירות
  113.9825
 • דרסאז'
  101.3575
 • דהירה
  28.9064
 • טרוט
  146.6515
 • קפיצות
  61.471
סייח טרוטר צרפתי ערמוני כהה
WhiTe WiDoW 5379.18 לא חק ):
 • נולדה: 09/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 90 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  90.5055
 • מהירות
  112.26
 • דרסאז'
  100.513
 • דהירה
  28.375
 • טרוט
  143.9355
 • קפיצות
  60.1775
סוס רכיבה טרוטר צרפתי ערמוני
WhiTe WiDoW 5331.30 לא חק ):
 • נולד: 08/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 4 חודשים
 • גודל: 170 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  255.076
 • מהירות
  670.115
 • דרסאז'
  601.1
 • דהירה
  57.264
 • טרוט
  865.265
 • קפיצות
  174.251
סייח טרוטר צרפתי ביי כהה
WhiTe WiDoW 5325.05 לא חק ):
 • נולדה: 08/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  87.891
 • מהירות
  108.4795
 • דרסאז'
  97.2425
 • דהירה
  27.3612
 • טרוט
  139.633
 • קפיצות
  58.584
סייח קונמארה ערמוני כהה
WhiTe WiDoW 2754.86 connemara
 • נולדה: 08/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 76 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  74.4115
 • מהירות
  44.1867
 • דרסאז'
  58.682
 • דהירה
  29.5471
 • טרוט
  14.7079
 • קפיצות
  50.921
סוס פוני קונמארה ביי
SwiftKill קונמארה מספר 9 connemara
 • נולד: 08/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 6 שנים 4 חודשים
 • גודל: 145 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  451.162
 • מהירות
  89.735
 • דרסאז'
  355.4355
 • דהירה
  59.9245
 • טרוט
  29.4778
 • קפיצות
  308.442
סייח קונמארה דאן
WhiTe WiDoW 2741.14 connemara
 • נולדה: 08/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  71.346
 • מהירות
  42.9535
 • דרסאז'
  56.454
 • דהירה
  28.9215
 • טרוט
  14.1581
 • קפיצות
  49.8643
סייח קונמארה ערמוני בלונדיני
WhiTe WiDoW 2756.20 connemara
 • נולד: 08/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: קונמארה
 • סיבולת
  72.8395
 • מהירות
  44.1759
 • דרסאז'
  58.3115
 • דהירה
  29.4776
 • טרוט
  14.3994
 • קפיצות
  49.8008