ההולדות של WhiTe WiDoW

להלן הסוסים שהוליד WhiTe WiDoW מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח טרוטר צרפתי ביי דובדבן
WhiTe WiDoW f
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  21.8969
 • מהירות
  19.6962
 • דרסאז'
  21.3662
 • דהירה
  9.0813
 • טרוט
  16.5344
 • קפיצות
  15.9658
סייח טרוטר צרפתי ביי כהה
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 83 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  9.8983
 • מהירות
  13.2982
 • דרסאז'
  13.2579
 • דהירה
  4.911
 • טרוט
  15.7113
 • קפיצות
  9.4249
סייח טרוטר צרפתי ביי
WhiTe WiDoW f
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  9.1216
 • מהירות
  12.3651
 • דרסאז'
  11.9421
 • דהירה
  4.5878
 • טרוט
  14.4703
 • קפיצות
  8.7226
סייח טנסי ווקר אפור מטולא
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 89 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  3.1401
 • מהירות
  1.5377
 • דרסאז'
  2.8049
 • דהירה
  1.7849
 • טרוט
  2.7338
 • קפיצות
  1.9421
סייח טנסי ווקר ערמוני
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 81 ס”מ
 • גזע: טנסי ווקר
 • סיבולת
  2.4144
 • מהירות
  1.9145
 • דרסאז'
  2.6135
 • דהירה
  1.7424
 • טרוט
  2.4786
 • קפיצות
  2.1495
סייח טרוטר צרפתי ביי
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  4.0886
 • מהירות
  5.2404
 • דרסאז'
  5.4526
 • דהירה
  1.9648
 • טרוט
  6.3569
 • קפיצות
  3.8419
סייח טרוטר צרפתי ביי
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 88 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  2.7173
 • מהירות
  3.4415
 • דרסאז'
  3.6468
 • דהירה
  1.4878
 • טרוט
  4.3315
 • קפיצות
  2.4148
סייח טרוטר צרפתי ערמוני כהה
WhiTe WiDoW f
 • נולד: 03/10/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  7.8106
 • מהירות
  9.8719
 • דרסאז'
  17.603
 • דהירה
  9.3701
 • טרוט
  15.975
 • קפיצות
  12.9792
סייח טרוטר צרפתי ביי
WhiTe WiDoW f
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  7.8405
 • מהירות
  9.9475
 • דרסאז'
  17.698
 • דהירה
  9.4313
 • טרוט
  16.1197
 • קפיצות
  13.077
סייח טרוטר צרפתי ערמוני כהה
WhiTe WiDoW f
 • נולדה: 03/10/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 97 ס”מ
 • גזע: טרוטר צרפתי
 • סיבולת
  7.7393
 • מהירות
  9.7891
 • דרסאז'
  17.4193
 • דהירה
  9.2783
 • טרוט
  15.82
 • קפיצות
  12.848