ההולדות של WhiTe WiDoW

להלן הסוסים שהוליד WhiTe WiDoW מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
WhiTe WiDoW 13339.65
 • נולדה: 03/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 86 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  121.985
 • מהירות
  152.486
 • דרסאז'
  336.043
 • דהירה
  198.4415
 • טרוט
  266.922
 • קפיצות
  259.4205
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
WhiTe WiDoW 13339.49
 • נולד: 03/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 96 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  124.317
 • מהירות
  155.3965
 • דרסאז'
  342.3905
 • דהירה
  202.1905
 • טרוט
  271.962
 • קפיצות
  264.371
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי מנומר
SwiftKill 13337.03
 • נולד: 03/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  662.03
 • מהירות
  909.975
 • דרסאז'
  2070.905
 • דהירה
  589.45
 • טרוט
  1592.52
 • קפיצות
  1548.07
סייח קנאבסטרופר ערמוני כתם
WhiTe WiDoW 13333.61
 • נולד: 03/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  125.4795
 • מהירות
  156.8405
 • דרסאז'
  345.592
 • דהירה
  204.0735
 • טרוט
  274.5095
 • קפיצות
  266.8675
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
WhiTe WiDoW 13333.94
 • נולדה: 03/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 93 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  117.437
 • מהירות
  146.8045
 • דרסאז'
  323.4445
 • דהירה
  191.017
 • טרוט
  256.9605
 • קפיצות
  249.728
סייח קנאבסטרופר ביי שמיכה מנוקדת
WhiTe WiDoW 13333.46
 • נולד: 03/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 94 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  125.702
 • מהירות
  157.163
 • דרסאז'
  346.2265
 • דהירה
  204.4785
 • טרוט
  275.0795
 • קפיצות
  267.363
סייח קנאבסטרופר ערמוני כתם
WhiTe WiDoW 13334.43
 • נולד: 03/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  126.455
 • מהירות
  158.053
 • דרסאז'
  348.285
 • דהירה
  205.698
 • טרוט
  276.6795
 • קפיצות
  268.943
סייח קנאבסטרופר ביי מנומר
WhiTe WiDoW 13333.83
 • נולדה: 03/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 91 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  122.1845
 • מהירות
  152.745
 • דרסאז'
  336.5085
 • דהירה
  198.736
 • טרוט
  267.3585
 • קפיצות
  259.8515
סוס רכיבה קנאבסטרופר ביי
WhiTe WiDoW 13333.99
 • נולדה: 03/01/2022
 • מין: נקבה
 • גיל: 23 שנים 10 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  306.6325
 • מהירות
  462.4565
 • דרסאז'
  2088.995
 • דהירה
  497.8
 • טרוט
  1609.165
 • קפיצות
  1563.94
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומר
WhiTe WiDoW 13331.00
 • נולד: 02/01/2022
 • מין: זכר
 • גיל: 10 שנים 2 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  363.887
 • מהירות
  454.8775
 • דרסאז'
  2023.185
 • דהירה
  402.356
 • טרוט
  1607.16
 • קפיצות
  1562.085