ההולדות של damndman

להלן הסוסים שהוליד damndman מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
damndman Hestia boy good ones
 • נולד: 27/08/2021
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 85 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  69.001
 • מהירות
  85.5675
 • דרסאז'
  187.32
 • דהירה
  111.567
 • טרוט
  148.6115
 • קפיצות
  144.598
סוס מיתולוגי סלונגבירdamndmansoleildivin סלונגביר
 • נולד: 04/01/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 3000 שנים 4 חודשים
 • גודל: 159 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  670
 • מהירות
  500
 • דרסאז'
  765
 • דהירה
  675
 • טרוט
  625
 • קפיצות
  670
סוס שמימי פרנסרdamndmansoleildivin פרנסר
 • נולדה: 30/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 12 שנים 8 חודשים
 • גודל: 160 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  252.64
 • דרסאז'
  251.5
 • דהירה
  252.16
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס שמימי פרנסרdamndmansoleildivin פרנסר
 • נולדה: 22/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 6 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  262.1
 • דרסאז'
  256.875
 • דהירה
  259.9
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סוס שמימי דונרdamndmansoleildivin דונר
 • נולדה: 22/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 13 שנים 10 חודשים
 • גודל: 155 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  250
 • מהירות
  264.96
 • דרסאז'
  258.5
 • דהירה
  262.24
 • טרוט
  250
 • קפיצות
  250
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
damndman Nephthys good ones
 • נולדה: 17/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 84 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  81.948
 • מהירות
  101.614
 • דרסאז'
  222.6195
 • דהירה
  132.6095
 • טרוט
  176.5325
 • קפיצות
  171.753
סוס רכיבה כתום
NDV20 Isis good ones
 • נולדה: 17/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 10 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  238.4055
 • מהירות
  313.462
 • דרסאז'
  976.06
 • דהירה
  344.0065
 • טרוט
  539
 • קפיצות
  506.84
סייח קנאבסטרופר שחור מנומר
damndman Perseus good ones
 • נולד: 16/12/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 106 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  48.9258
 • מהירות
  60.4095
 • דרסאז'
  131.1215
 • דהירה
  79.0025
 • טרוט
  103.81
 • קפיצות
  101.223
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנוקד
damndman Zephirus good ones
 • נולד: 15/12/2020
 • מין: זכר
 • גיל: 2 חודשים
 • גודל: 107 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  37.1226
 • מהירות
  45.7572
 • דרסאז'
  99.5475
 • דהירה
  59.805
 • טרוט
  78.704
 • קפיצות
  76.87
סייח קנאבסטרופר ערמוני מנומר
damndman Circe good ones
 • נולדה: 13/12/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 119 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  43.0758
 • מהירות
  53.309
 • דרסאז'
  115.7325
 • דהירה
  69.48
 • טרוט
  91.556
 • קפיצות
  89.4155