ההולדות של RRR

להלן הסוסים שהוליד RRR מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס רכיבה קנאבסטרופר רואן
RRR ז. רק הערה קטנה
 • נולד: 06/08/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 14 שנים 10 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  548.335
 • מהירות
  849.31
 • דרסאז'
  2007.1
 • דהירה
  1102.2
 • טרוט
  1492.87
 • קפיצות
  1440.565
סוס רכיבה קנאבסטרופר רואןRRR ז. רק הערה קטנה
 • נולד: 06/08/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 14 שנים 8 חודשים
 • גודל: 163 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  659.835
 • מהירות
  849.315
 • דרסאז'
  1928.385
 • דהירה
  1069.15
 • טרוט
  1492.6
 • קפיצות
  1440.565
סוס רכיבה קנאבסטרופר ערמוני מנומר
RRR נ. רק הערה קטנה
 • נולדה: 30/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 4 שנים 10 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  182.605
 • מהירות
  557.17
 • דרסאז'
  1384.46
 • דהירה
  322.1095
 • טרוט
  1063.635
 • קפיצות
  419.801
סוס פגסוס לרכיבה קנאבסטרופר שחור מנומרRRR נ. מכשולי שדה רק הערה קטנה
 • נולדה: 23/07/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 17 שנים 6 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  591.905
 • מהירות
  800.38
 • דרסאז'
  1973.125
 • דהירה
  1041.215
 • טרוט
  1461.785
 • קפיצות
  1406.845
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומר
RRR ז. מכשולי שדה רק הערה קטנה
 • נולד: 17/07/2021
 • מין: מסורס
 • גיל: 4 שנים 10 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  210.7955
 • מהירות
  262.216
 • דרסאז'
  1362.39
 • דהירה
  777.795
 • טרוט
  1122.785
 • קפיצות
  404.915
סוס רכיבה קנאבסטרופר שחור מנומר
RRR ז. רק הערה קטנה
 • נולד: 17/07/2021
 • מין: מסורס
 • גיל: 5 שנים 4 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  193.845
 • מהירות
  409.6795
 • דרסאז'
  1446.925
 • דהירה
  835.41
 • טרוט
  1086.05
 • קפיצות
  469.8565
סוס רכיבה קנאבסטרופר מנוקדRRR ז. טרוט רק הערה קטנה
 • נולד: 19/06/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 15 שנים 2 חודשים
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  523.86
 • מהירות
  826.23
 • דרסאז'
  1882.065
 • דהירה
  1072.695
 • טרוט
  1532.95
 • קפיצות
  1400.865
סוס רכיבה יסוד המיםRRR20 נ. סגנון רק הערה קטנה
 • נולדה: 19/06/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 18 שנים חודש 1
 • גודל: 165 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  661.635
 • מהירות
  815.19
 • דרסאז'
  1892.56
 • דהירה
  1072.36
 • טרוט
  1535.695
 • קפיצות
  1274.455
סייח סל צרפתי רואן תות
אהרון אברהם סל צרפתי
 • נולד: 04/06/2021
 • מין: זכר
 • גיל: 4 חודשים
 • גודל: 122 ס”מ
 • גזע: סל צרפתי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס פגסוס לרכיבה מלחמהRRR נ. רק הערה קטנה
 • נולדה: 28/05/2021
 • מין: נקבה
 • גיל: 22 שנים 2 חודשים
 • גודל: 164 ס”מ
 • גזע: קנאבסטרופר
 • סיבולת
  649.33
 • מהירות
  811.24
 • דרסאז'
  1933.21
 • דהירה
  1046.17
 • טרוט
  1432.995
 • קפיצות
  1246.29