ההולדות של ברבשקה

להלן הסוסים שהוליד ברבשקה מתחילת המשחק. הסוסים הם תוצאה של זיווג סוסות ונולדו הודות למאמצים שלהן.

מגדל נוכחיסוסמאפייניםמיומנויות
סוס שמימי בלאקורןברבשקהsoleildivin יילוד של Kicsi ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 05/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 29 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בלאקורןברבשקהsoleildivin יילוד של Pieni ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 05/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 57 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בלאקורןברבשקהsoleildivin יילוד של Mały ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 05/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 43 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס שמימי בלאקורןברבשקהsoleildivin יילוד של Piccolo ☜ ברבשקה ☞
 • נולד: 05/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 37 ס”מ
 • גזע: שמיימי
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס פרא קיפודברבשקהpattechimerique קיפוד
 • נולדה: 03/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: 3 שנים 4 חודשים
 • גודל: 12 ס”מ
 • גזע: קיפוד
 • סיבולת
  0.9
 • מהירות
  1
 • דרסאז'
  0.6
 • דהירה
  0.6
 • טרוט
  0.4
 • קפיצות
  0.3
סוס חד-קרן כבד פלך שחורברבשקה חד-קרן כבד פלך ☜ ברבשקה ☞
 • נולד: 02/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פלך שחורברבשקה חד-קרן כבד פלך ☜ ברבשקה ☞
 • נולד: 02/07/2020
 • מין: זכר
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 100 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פלך שחורברבשקה סוס חד-קרן כבד פלך ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 02/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סוס חד-קרן כבד פלך שחורברבשקה סוס חד-קרן כבד פלך ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 02/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 95 ס”מ
 • גזע: פלך
 • סיבולת
  0
 • מהירות
  0
 • דרסאז'
  0
 • דהירה
  0
 • טרוט
  0
 • קפיצות
  0
סייח סוס ערבי אפור עכברברבשקה דנה ☜ ברבשקה ☞
 • נולדה: 02/07/2020
 • מין: נקבה
 • גיל: מספר שעות
 • גודל: 82 ס”מ
 • גזע: סוס ערבי
 • סיבולת
  4.4735
 • מהירות
  5.5746
 • דרסאז'
  4.2124
 • דהירה
  3.8514
 • טרוט
  1.2511
 • קפיצות
  2.7444