מוכר סייחי גראנד מסורסים 
מחפש פלאבלה עד 550 פסים
מחפש ספר המיפלצות יטי
מחפש יסוד החמישי חד קרן מכונף
אדמה אש אוויר