מי שרוצה להיות חבר שיי               

טוב חברה תירשמו לחווה תון תון ותסיגו ארבה תברחו ואני יפצה אותחם בדברים תיו חברים יאלה חברה