שלום לכולם


לזמן לא ידוע

נמצאת כאן שעה - שעתיים ביום
משתדלת לחזור להודעות הכי מהר שאפשר


תשובות לשאלות שנשאלות על בסיס יומי :

* לא מוכרת או קונה סוסים בכלל 

* לא נותנת הרבעות מאף סוס (חוץ משמיימים - אפשר לבקש חופשי)

* לא נותנת תרומות או מחלקת ירושה

* לא קונה או מחליפה פריטי ש"ש חוץ מאלו שכבר מופיעים בהחלפות


תודה ^^