מחפשת פרוות 
*לא חייב גזעי.

בארב:
ערמוני בלונדיני
אפור עכבר
האנובר:
אפור עכבר
רואן
הולשטיין:
ערמוני בלונדיני
וולשי:
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
טנסי ווקר:
אפור מטולא
קרמלו
טרקנר:
אפור בהיר
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
אפור מטולא
ביי דובדבן
פלומינו
אפור עכבר
ערמוני בלונדיני
קרמלו
ליפיצה:
אפור נקודות אדומות
ערמוני כהה
ביי דובדבן
ערמוני
מוסטנג:
באקסקין שמיכה מנוקדת
דאן
מנוקד
ערמוני כהה שמיכה
ערמוני שמיכה מנוקדת
שחור שמיכה
דאן שמיכה
פלומינו
רואן תות
שחור שמיכה מנוקדת
אפור עכבר
ביי דובדבן כתם
ערמוני כתם
קרמלו
סוס איסלנדי:
פלומינו
אפור מטולא
דראם:
טוביאנו אפור עכבר 
 סוס הולנדי:
אפור בהיר
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
אפור עכבר
ערמוני בלונדיני
פלומינו
ערמוני כהה
קרמלו
סוס ספורט אירי:
אפור נקודות אדומות
ערמוני בלונדיני
ערמוני כהה בלונדיני
פלומינו
קרמלו
רואן
רואן תות 
סוס ספרדי גזעי:
אפור עכבר
ערמוני בלונדיני
קרמלו
סוס ערבי:
אפור עכבר
דאן
רואן תות
סוס פיינט:
אוברו דאן
אוברו ערמוני כהה
טוברו ערמוני
פלומינו אוברו
פלומינו טוביאנו
סוס קווטר:
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
פלומינו
רואן תות  
סל צרפתי:
אפור בהיר
אפור מטולא
אפור עכבר
ביי דובדבן
דאן
פלומינו
פוני היילנד:
ערמוני
פוני קרי בוג:
טוביאנו דאן
פלומינו טוביאנו 
פלך:
אפור בהיר
ביי כהה
פרשרון:
אפור עכבר
שחור
קאמארג:
אפור נקודות אדומות
שחור
קוב צועני:
אפור עכבר
קונמארה:
אפור נקודות אדומות
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
קרמלו
רואן
רואן תות 
קריולו ארגנטינאי:
אפור בהיר
אפור עכבר
טוביאנו ביי
טוביאנו ערמוני
טוביאנו פינטו שחור
ערמוני כהה בלונדיני
פלומינו
קרמלו 
קרלי:
טוביאנו אפור מטולא
טוביאנו אפור עכבר
טוביאנו דאן
ערמוני בלונדיני
פלומינו טוביאנו 
שגייה ערבי:
אפור עכבר
ביי
ערמוני
שחור
שטלנד:
רואן תות 
 כפור
קסנתוס קסנתוס קסנתוס קסנתוס קסנתוס
טופז טופז טופז טופז טופז

אשמח לנקודות בגרות
אם תצטרכו משהו, אשמח לעזור .
text
t
עוצב ע"י נמילה 3>