אשמח לנקודות בגרות

אם תצטרכו משהו, אשמח לעזור . 



מחפשת פרוות 
*לא חייב גזעי

אחאל טקה:
קרמלו
אפלוסה:
פלומינו שמיכה מנוקדת
שחור
ערמוני נקודות לבנות
שחור נקודות לבנות
בארב:
אפור מטולא
ביי
ערמוני בלונדיני
אפור נקודות אדומות
ביי כהה
ערמוני כהה
אפור עכבר
דאן
האנובר:
אפור עכבר
רואן
הולשטיין:
אפור בהיר
ביי דובדבן
אפור מטולא
ערמוני בלונדיני
וולשי:
אפור בהיר
ביי דובדבן
ערמוני בלונדיני
אפור מטולא
ביי כהה
ערמוני כהה
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
שחור

טנסי ווקר:
אפור מטולא
קרמלו
טרוטר צרפתי:
אפור מטולא
ביי
ביי דובדבן
טרקנר:
אפור בהיר
ביי
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
אפור מטולא
ביי דובדבן
ערמוני
פלומינו
רואן תות
אפור עכבר
ביי כהה
ערמוני בלונדיני
קרמלו
שחור
ליפיצה:
אפור נקודות אדומות
ערמוני כהה
ביי דובדבן
ערמוני
מוסטנג:
אפור בהיר
באקסקין שמיכה מנוקדת
דאן
מנוקד
ערמוני כהה שמיכה
ערמוני שמיכה מנוקדת
רואן
שחור שמיכה
אפור מטולא
ביי דובדבן
דאן שמיכה
ערמוני
ערמוני כהה שמיכה מנוקדת
פלומינו
רואן תות
שחור שמיכה מנוקדת
אפור עכבר
ביי דובדבן כתם
דובדבן שמיכה מנוקדת
ערמוני בלונדיני
ערמוני כתם
קרמלו
שחור
סוס איסלנדי:
אפור בהיר
ביי
ערמוני
פלומינו
רואן תות
אפור מטולא
ביי דובדבן
ערמוני כהה
קרמלו
שחור
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
דראם:
טוביאנו אפור עכבר 
 סוס הולנדי:
אפור בהיר
ביי דובדבן
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
אפור עכבר
ערמוני בלונדיני
פלומינו
ביי
ערמוני כהה
קרמלו
סוס ספורט אירי:
ביי דובדבן
ערמוני
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
אפור נקודות אדומות
ביי כהה
ערמוני בלונדיני
פלומינו
רואן תות
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה
קרמלו
שחור
סוס ספרדי גזעי:
ביי
ערמוני
ערמוני כהה בלונדיני
שחור
אפור מטולא
ביי כהה
ערמוני בלונדיני
פלומינו
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה
קרמלו
סוס ערבי:
אפור עכבר
שחור
דאן
רואן תות
סוס פיינט:
אוברו ביי אדום
אוברו שחור
טוברו ביי
אוברו דאן
טוביאנו אפור עכבר
טוברו ביי כהה
פלומינו אוברו
אוברו ערמוני כהה
טוביאנו פינטו שחור
טוברו ערמוני
פלומינו טוביאנו
סוס קווטר:
אפור בהיר
ביי
ערמוני
ערמוני כהה בלונדיני
רואן
ביי דובדבן
ערמוני בלונדיני
פלומינו
רואן תות
אפור עכבר
דאן
ערמוני כהה
קרמלו
שחור
סל צרפתי:
אפור בהיר
ביי דובדבן
פלומינו
שחור
ערמוני בלונדיני
אפור מטולא
דאן
רואן
אפור עכבר
ערמוני
רואן תות
פוני היילנד:
אפור בהיר
ערמוני
רואן
אפור עכבר
ערמוני כהה
ביי
ערמוני כהה בלונדיני
פוני קרי בוג:
אפור בהיר
ביי כהה
טוביאנו אפור עכבר
טוביאנו פינטו שחור
אפור מטולא
דאן
טוביאנו ביי כהה
אפור עכבר
טוביאנו אפור מטולא
טוביאנו דאן
פלומינו טוביאנו 
פלך:
אפור בהיר
ביי כהה
פרשרון:
אפור מטולא
אפור עכבר
שחור
קאמארג:
אפור נקודות אדומות
שחור
קוב צועני:
אפור עכבר


מחפשת הרבעה לחק קונמארה
מחפשת הרבעה לסוס איסלנדי גזעי





   כפור
קסנתוס קסנתוס קסנתוס קסנתוס קסנתוס
טופז טופז טופז טופז טופז




קונה כל סוס עד 10000 אקווס, אם תרצו שימו לי בשמורות ואקנה.
text
text text text text  text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
עוצב ע"י נמילה 3>