שלום
אני תמר
בת 10
כיתה ה
בת
50585be4e3159a71c874c590d2ba12ec.png
אני רוצה כמה שיותר ברכות!
המברך מספר ה-1000 מקבל ממני 100 שיבולת שועל568c3842c2bcbdd03b18b49a3284e7d5.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png
המברך מספר ה-5000 מקבל ממני קרן הליוס של ow 405a07c944db94dcebf5dcaf189a81e1.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png
המברך ה-10,000 מקבל ממני סוסa4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png855f2acb12410ea8c7951e834f5ff498.png
אז בייa4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.pnga4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.png