היוש כולם 8f0d73882229b1f472cf172ee2f66ad8.png
אני יודעת שיש לי קצת ימי ותק אבל זה לא אומר כלום!935cc82ef2748ac36d8c208173df154a.png
אני קונה בדרך כלל עד 30,000 שקל!0bcb59b20b3d6ca052d914412ddf00ab.png

לא קונה בפסים!!!!
תמיד מסכימה להצעות חברות!e7e0b504610fac2eb3eaba34d6edee5b.png
תמיד צריכה נקודת בגרות אז יהיה נחמד אם תתנו!50585be4e3159a71c874c590d2ba12ec.png
מחזירה ברכות (אם לא החזרתי תכתבו לי ואחזיר!) אם לא החזרתי לא ראיתי!!!69dfdf4e6a7c8489262f9d8b9958c9b3.png

לי-היאa4bc962b6472bd3fac0f915a0ff0c336.png