המברך ה-150 יקבל תיבת פנדורה

המברך ה200 יקבל השמיכה של היפנוס

המברך ה300 יקבל הקרן של הליוס


שיפנו אליי לקבל את הפרסים


דרך אגב יש ליסוסים שווים8f0d73882229b1f472cf172ee2f66ad8.png8f0d73882229b1f472cf172ee2f66ad8.png אם אתם רוצים לקנות אפילו כל סוס תפנו אליי בפרטי


הפרסים רק למי שרשום בחווה8f0d73882229b1f472cf172ee2f66ad8.png8f0d73882229b1f472cf172ee2f66ad8.png