שלום לכם נתיני אתם תקראו לי אדוני/המלך ואת שמי לא ידעון